Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.02.2011 16:34 - НЕ СЕ ЛЪЖЕТЕ - НИКОЙ НЕ ЩЕ ИЗБЕГНЕ НЕБЕСНИЯ СЪД!
Автор: estirbg Категория: Лични дневници   
Прочетен: 4344 Коментари: 11 Гласове:
16

Последна промяна: 24.05.2011 21:57

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg

Вярвате или не, но Писанията споменават съда повече от 1000 пъти и това го превръща в една от най-важните библейски теми. Изненадващо е, че той рядко се изучава или преподава! Добрата новина е, че в този съд Бог е на наша страна, Исус е нашият адвокат и ние можем да го очакваме спокойно, но...само ако сме Го приели като Свой Спасител!...

image

В Божието Слово има по една съдебна призовка за всеки от нас - по-сериозна от всяка позната ни земна призовка. Св.Писание посочва съдбоносната истина, че всеки човек носи морална отговорност за постъпките си - 2Кор.5:10:
“Защото всички трябва да застанем открити пред Хртистовото съдилище, за да получи всеки според каквото е правил в тялото, било добро или зло.”
Човекът е отговорен за влиянието си през целия живот, и за следите, които оставя след себе си. Учението за един всеобщ съд в края на земната история е основно учение на Библията. Ап. Павел заяви това ясно в Ареопага в Атина, където беше поканен да говори - Деян.17:30,31:
“Бог прочее, без да държи бележка за времената на невежеството, сега заповяда на всички човеци навсякъде да се покаят, тъй като е назначил ден, когато ще съди вселената справедливо чрез Човека Когото е определил; за което е и дал уверение на всички, като Го е възскресил от мъртвите.”
Павел визира строго определено време за Божий съд, когато животът на всеки човек ще бъде поставен безпристрастно на везните. Евреите схващаха историята линеарно (като линия с начало и край) в противовес на езическото циклично схващане (Евр.9:27). Никой не може да избегне Божия справедлив съд. Това е категорично твърдение на Библията.
Божието Слово ни запознава с трите фази на този съд, в хронологически ред:
1.Изследователен съд (предварително разследване)
2.Определяне на присъдите на нечестивите през милениума.
3.Екзекутивен съд (страшният съд) - изпълнението на присъдите в края на милениума.

 Макар че в свещения текст никъде не се среща изразът “изследоватален съд”, наричаме го така понеже в този съдебен процес се разследват случаите на всички вярващи от Адама до второто пришествие на Христос. И така, това предварително заседание не се занимава с невярващите, а само с онези, които са имали някаква връзка с Христос. Целта на изследователния съд е да оцени техния живот и верност към истината, и в резултат да се определят поданиците на бъдещето Христово царство от всички времена и народи.
Следните два текста показват, че изследователската фаза решава случаите на вярващите, наречени в първия текст “Божие домочадие”, а във втория “светии” - 1Петр.4:17 и Дан.7:22:
“Защото дойде времето да се започне съдът от Божието домочадие и ако почне първо от нас, каква ще бъде сетнината на тия, които не се покоряват на Божието благовестие?” (1Петр.4:17)
“Докато дойде Старият по дни и се извърши съд за светиите на Всевишния...” (Дан.7:22).
Следователно не всички вярващи ще бъдат оправдани.
Разследването не се провежда, за да бъде информиран Бог, защото Той знае всичко, а за да бъде информиран целият Универс и Бог оправдан в приемането на едни и отхвърлянето на други. Сатана претендира, че хората като грешници са негови законни поданици, но Исус защитава тяхното покаяние и вяра.
Тържественото откриване на това съдебно заседание е описано в Дан.7:9,10:
“Гледах, догдето се положиха престоли и Старият по дни седна, чието облекло беше бяло като сняг и космите на главата Му като чиста върна, престолът Му - огнени пламъци и колелата Му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред Него; милиони служители Му слугуваха и мириади по мириади стояха пред Него; съдилището се откри и книгите се отвориха.”
Това е една вълнуваща картина.” Старият по дни” е Бог Отец - Върховният Съдия на Всемира, Който заема Своя съдийски престол. Но внимавайте! Даниил видя само някакъв образ на Божеството. До каква степен той отразява реалността не може да се знае, защото Йоан пише, че никой никога не е видял Бога (Йоан 1:18). Трябва да бъдем предпазливи при интерпретиране на символичните видения. Целта на това описание е да представи някои морални и духовни атрибути на Божеството. Бялото облекло е символ на чистота, а бялата коса - белег на древност. Огнената река вероятно ни представя Бога като уникален източник на енергия. Оригиналният израз тук “хиляда хиляди и мириади (10,000) по мириади” ни дава някаква идея за жителите на небесния свят без да цели уточняване на броя.
Изучаването на някои знаменити пророчества в кн. Даниил, ни довежда до точната начална дата на изследователния съд, именно 1844 г.сл.Хр. (по-нататък ще ви запозная с това пророчество). Сега нека приемем тази начална дата априори...
И така, как изглежда този съдебен процес. Естествено милионите и милиарди служители в нашия текст са ангелски същества, които участват вероятно като свидетели и съдебни заседатели. Думите на Христос в Мат.18:10 ни навеждат на мисълта, че към всеки човек Бог аташира един ангел, който се грижи за него:
“Внимавайте да не презирате нито един от тия най-малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.” (Мат.18:10).
Ангелът познава добре живота на този човек и може да свидетелства в съда. Всеки грешник, т.е. всеки човек е подсъдим. Но ние имаме един чудесен защитник, Богочовекът Исус Христос е адвокатът на грешника.  Тук пак ще подчертая, че съгласно Божието Слово има само един посредник и ходатай между човека и Бога и това е нашият Спасител Господ Исус Христос - 1Тим.2:5,6:
“Защото има само един Бог и един ходатай между Бога и човеците, човекът Исус Христос, Който като своевременно свидетелство за това даде Себе Си откуп за всички.”
Мотивировката е двойна - първо защото само Той е абсолютно безгрешен, а второ, защото само той е умрял за нашите грехове. Това са Неговите достойнства които Го правят наш законен Ходатай.
През IV и V век се създаде култът към Дева Мария и светиите като застъпници за човека. Но това е човешко учение, което не се потвърждава никъде в Евангелието. Мария, майката на Исус, беше най-благочестивата жена в Израил и чрез нея стана въплощението на Божия Син. Но не бива да я обожаваме, защото и тя наравно с всички хора се нуждае от прощението и ходатайството на Христос. Мария е приключила отдавна житейския си път и почива в гроба си в Ефес. Така наречените светии, обявени от църквата за такива, са също хора и се нуждаят от прощението и ходатайството на Спасителя (тези въпроси вече разгледах в предишните си постинги). Евангелието не признава никакъв друг ходатай освен Христос - Деян.4:12:
“И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име дадено между човеците, чрез което можем да се спасим.”
И най-верните Божии чада са все още в гробовете в безсъзнателно състояние и очакват великия ден на възкресението. Никой от тях не може да се застъпва за нас.
Съдебният кодекс, с който ще бъде претеглен всеки човешки живот е Божият морален закон съгласно Яков 2:11,12:
“Понеже, Оня, Който е рекъл: Не прелюбодействай рекъл е и не убивай, тъй че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.”
В този пасаж Божият морален закон е окачествен като “Закон на свободата”, в смисъл, че ни води към духовна свобода от грях и престъпление.
Библията ни говори за четири небесни книги ,в които се отбелязва всичко. (Данийл 7-ма глава). Под “книги”, естествено трябва да разбираме съвършени средства за регистриране, съвършено досие. Използва се терминът “книга”, защото в библейски времена беше известно само това средство за запис.
Днес електрониката ни снабди с изумителни възможности за регистриране на информация. А какви ли са Божиите възможности!
Четирите небесни книги можем да класифицираме така:

1. Книга за индивидуално описание или биографична книга. В нея са отбелязани всички особености на личността, дадени са пълни данни за всеки човек: Неговото име, месторождение, възраст, и т.н. Давид и Христос говорят за тази книга в Пс.139:16 и Мат.10:30:
“Твоите очи видяха необразуваното ми вещество и в Твоята книга бяха записани всичките ми определени дни, докато още не съществуваше ни един от тях.” (Пс.139:16).
“А вам и космите на главата са всички преброени” Мат.10:30).

2. Книга за добрите дела или Възпоменателна книга - Малахия 3:16:
“Тогава боещите се от Бога говориха един на друг и Господ внимаваше и слушаше. И написа се възпоменателна книга пред Него за ония които се бояха от Господа и които мислеха за името Му.”
В нея се записва всяко добро дело, всяка възвишена мисъл, всяка блага дума на утеха и насърчение, едно сърдечно ръкостискане, една чаша вода поднесена на нуждаещ се човек и т.н. Страданията и жертвите за Христос са също отбелязани.

3. Книга за греховете - Еремия 2:22:
“Затова, ако и да се умиеш с луга и да употребиш много сапун пак твоето беззаконие си остава петно пред Мене, казва Господ Иеова.”
Макар че тук не се говори буквално за книга, това се подразбира от самата мисъл. И други текстове на Библията ни предават идеята, че всяко сторено зло, всяко беззаконие и неправда се регистрират в небето. Всяка нечиста мисъл, всяка груба дума, оставят някъде своите следи. Исус коментира - Мат.12:36:
“И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.”

4. Книга на живота, спомената няколко пъти в Св.Писание. Да приведем два стиха - Откр.3:5 и Фил.4:3:
“Който победи ще се облече така в бели дрехи и Аз никога няма да излича името му от книгата на живота..”
“Да! И тебе умолявам искрени ми сътруднико, помагай на тия жени, защото те се трудеха в делото на благовестието заедно с мене и с Климента, и с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота.”

Това е небесен регистър, в който са нанесени имената на онези, които имат небесно гражданство. Когато един човек възприеме истината и стане християнин, името му се записва в тази книга с цел да бъде удостоен с безсмъртие и вечен живот в новото битие. Но той ще получи небесната награда само при условие на верност към Бога до края на земния си живот.
Как се процедира в този съд? В Матей 10:32,33 Христос ни дава някаква представа:
“И тъй, всеки който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки който се отрече от Мене, пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.”
Христос заявява, че ще изповяда праведните пред Отца Си, т.е. ще се застъпи като Ходатай.
Ето примерно едно конкретно описание: Повиква се първото име - Авел - първият починал праведник. Вероятно изследователният съд е започнал с неговия случай. Съдът е естествено задочен. Подсъдимите не присъстват, понеже са в гробовете си, но точните небесни доклади са достатъчни. Разглеждат се всички данни в небесните книги засягащи живота на Авел. Констатира се, че този човек е починал с изповядани и простени грехове, и е останал верен на Бога до края на своя живот. Тогава великият небесен Адвокат пледира пред Съдията в полза на Авел позовавайки се на Своята пролята кръв за грешниците. В резултат греховете му се заличават в небесните книги и името му остава за винаги в книгата на живота.
По пътя на историята се стига примерно до Давид. Констатира се, че е извършил тежки грехове, но се е покаял искрено и е приключил живота си като покаян грешник. Исус може да се застъпи за него. По същия начин се процедира и с неговия случай. Заседанието продължава и стига, примерно до Юда Искариотски. Разглеждат се делата му регистрирани в небесните материали и се констатира, че е завършил живота си като непокаян самоубиец. Можем да си представим тъгата на Исус. Той не може да се застъпи за него, не може да каже: “Моята кръв Отче...!" Христос мълчи. Тогава греховете му остават да фигурират в небесните книги, името му се заличава от книгата на живота и съдбата му се определя с престъпниците за вечна смърт. И така, всички имена минават последователно докато се стигне до живите. И когато съдът разгледа случая и на последния човек, той ще приключи своята работа. Тук трябва да поясним, че при кръщението греховете се прощават, но не се заличават - Деян.2:38:
“А Петър им рече: Покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви...”
Заличаването на греховете става в съда. Когато се констатира в изследователния съд, че смъртта е заварила грешника с уредени сметки с Бога и ближния, греховете му се заличават, а името му остава за винаги в книгата на живота. Обратно, ако е изневерил на истината и смъртта го завари непокаян, тогава името му се заличава от книгата на живота, а греховете му остават. (Откр.3:5)
Когато случаят на всеки човек бъде разгледан и решен, съдът закрива своето заседание с резолюцията - Откр.22:11:
“Който върши неправда, нека върши и за напред неправда, и който е нечист нека бъде и за напред нечист; и праведният нека върши и за напред правда и светият нека бъде и за напред свят.”
Този текст показва, че решенията са безапелационни. Вечната съдба на всеки човек е решена безвъзвратно. С това се приключва благодатното време за човешкия род.
В заключителното заседание на съда става и коронясването на Христос - Дан.7:13,14:
“Гледах в нощните видения и ето един като Човешки Син идеше с небесните облаци и стигна до Стария по дни и доведоха Го пред Него. И Нему се даде владичество, слава и царство, за да Му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине и царството Му е царство, което няма да се разруши.”
Човешкият Син тук е Христос. В края на Своята първосвещеническа служба в светилището Той получава царството от Своя Отец и се приготвя за славното Си пришествие. Откр.15:8 ни посочва края на небесното заседание:
“И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и Неговата сила; и никой не можеше да влезе в храма преди да се свършат седемте язви на седемте ангела.”
Христос напуща Св.Светих, защото е приключил специалната Си служба в съда. Изразът “никой не може да влезе в храма”, означава, че никой не може да направи нищо за спасението си, защото няма вече Ходатай. Всичко е окончателно приключено.
Има едно пророчество, което загатва за настроението и реакциите на хората след края на благодатта - Амос 8:11,12:
“Ето идат дни, казва Господ Йеова, когато ще изпратя глад на Земята - не глад за хляб, нито жажда за вода, но за слушане думите Господни. Те ще се скитат от море до море да търсят Словото Господно и ще обикалят от север до изток, но няма да го намерят.”
Този текст говори за краткото и смутно време между края на съда и второто пришествие. Колко трагично ще бъде тогава за онези които са се бавели да приемат Исус като Свой Спасител! Те ще почувстват, че стават странни неща и ще се заемат тепърва да направят нещо за спасението си, но ще бъде твърде късно.
Бойте се от закъснялото покаяние!
Да благодарим на Бога, че пътят и днес е все още отворен, но не забравяйте, че живеем в последния час на световната история. Побързайте, не се бавете! Докато е още ден нека искрено изповядаме греховете си с вяра в Изкупителя идвайки смирено пред Него с много любов към истината и правдата. Ако не искаме да приемем Исус като наш Адвокат, трябва да се срещнем с Него като с наш Съдия.
Ще пледира ли Исус за нас когато дойде ред на нашето име? Или ще бъде заставен да мълчи, защото сме небрежили или сме чакали твърде дълго?
Ето Неговият милостив апел - 2Кор.6:2:
“Защото казва: “В благодатно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах;” ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден!”
Нека възложим делото си на Този велик Адвокат докато все още има благодатно време и възможност, докато не е станало твърде късно, тъй като денят на света вече преваля. Не напразно  ви предупреждавам настойчиво, побързайте, защото случващите се вълнения в арабските страни са събития, предсказани в последната част на Пророчеството на Даниил! Но за това - в друг постинг...


по "Основни учения на Библията"Гласувай:
16
01. estirbg - ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО НЕЧЕСТИВИТЕ И ТЕХНИЯ СЪД -
19.02.2011 16:36
Светиите са били съдени, спасени са и Исус идва, за да ги вземе със Себе Си в небето. Тогава, кога ще бъдат съдени неправедните, чиито имена не са в Книгата на живота?” Откр. 20:4 – “И видях престоли. И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелстването си за Исуса и поради Божието Слово; и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му и не приеха белега на челото си и на ръката си. И те оживяха и царуваха с Христа хиляда години.” Нечестивите ще бъдат съдени през следващите хиляда години след Второто пришествие. С други думи, вие и аз, ако се позовем на Христовата кръв и сме спасени, фактически ще бъдем онези, които ще съдят нечестивите, отсъждайки дали Бог е бил справедлив. Изненадва ли ви това? Забележете 1Кор. 6:2,3 – “Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако, прочее, вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите ни най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели? А колко повече житейските работи…” Бог си има причини да го направи по този начин. Сатана беше обвинил Бога, че не е справедлив и сега Бог му казва: “Добре, няма Аз да съдя, ще оставя Моя народ да го направи. Онези мъже и жени, които живяха на земята по програмата на Сатана за грях и бунт. Онези хора, които минаха през изкушенията и изпитанията на живота. Нека те проверят дали съм бил честен и справедлив.”
Да предположим, че вие сте отишли на небето, а някой ваш любим човек, за когото сте очаквали да е там, не е. Да предположим, че отидете при Бога и Го попитате къде е този ваш приятел. И да предположим, че Бог своеволно ви заявява: “Съжалявам, Аз определих, че твоят приятел е грешник, не можах да го спася, той е изгубен завинаги.” Това ще ви накара през цялата вечност да се съмнявате в Божията честност и справедливост. Затова Бог е избрал да остави съденето на света в наши ръце, така че да бъдем спокойни, че присъдите Му са били безпристрастни и честни.
Последната фаза на съда ще бъде изпълнението на присъдите. Наказанието откриваме в Откр. 20:15 – “И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро.” Нечестивите ще бъдат хвърлени в огненото езеро.
цитирай
2. pevetsa - Филипяни 2:5-12
19.02.2011 17:01
5 Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христа Исуса;
6 Който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога,
7 но се отказа от всичко, като взе на Себе Си образ на слуга и стана подобен на човеците;
8 и, като се намери в човешки образ, смири Себе Си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
9 Затова и Бог го превъзвиши, и Му подари името, което е над всяко друго име;
10 така щото в Исусовото име да се поклони всяко коляно от небесните и земните и подземните същества,
11 и всеки език да изповяда, че Исус Христос е Господ, за слава на Бога Отца.
12 Затова, възлюбени мои, както сте били винаги послушни, не само както при мое присъствие, но сега много повече при моето отсъствие, изработвайте спасението си със страх и трепет;
цитирай
3. maranatha - За голямо съжаление
19.02.2011 17:57
Повечето християни знаят, че Исус е Бог и е съществувал от вечността, знаят, че е дошъл на земята и е възкръснал, но въобще не знаят какво прави той в момента и къде се намира. Ако пропуснем ролята на Христос като първосвещеник в небесното светилище, това означава да пропуснем голяма част от спасителния план. Старозаветната символика е толкова дълбока и всеобхватна, че не можем да пренебрегнем очистването на светилището в Деня на умилостивението.
цитирай
4. rebellion - Да видим кой наистина е Исус :
19.02.2011 19:40
Историята за Исус, както и други истории в Средния Изток била само част от случващото се по онова време. По целия свят се били преродили други доброволци, за да координират работата си. Повечето от тях не знаели какво става в Палестина, но действията на всички били съгласувани от някакво висше, метафизично ниво по същия начин, по който се случва това днес. Исус прекарал първите си години с есеите в Кумран и Египет, отватяйки се за своя истински Аз и припомняйки си кой е и защо е тук. Наред с поучителните обяснения, той щял да бъде захранван и с глупости и само от него щяло да зависи дали ще открие разликата. Нищо не се променя.

До кога ще продължавате да го разглеждате като жертвеното агне ?
цитирай
5. estirbg - Приятелю, rebellion,
19.02.2011 20:08
ако искаш наистина да "видиш" и разбереш кой е Исус, чети Библията, а не жълтите апокрифни писания посяти през вековете от архаичния враг Луцифер, който всячески се опитвал и продължава, и ще продължава до сетния си дъх да дискредитира и елиминира жертвата на Исус. Той умря и за твоите грехове, в които ти така упорито си се оплел и продължаваш здраво да стискаш въжетата на измамата. Прочети отново постинга ми "Ние сме грешници..." и ще видиш кой прие ролята на жертвения агнец. Срамно е в днешно време да се пренебрегва и отхвърля кръвта на Божия син, пролята за нас и това един ден пред съда ще бъде дефинирано като ГРЯХ!!!
цитирай
6. kleotemida - “Моята кръв Отче...!"
19.02.2011 21:03
А колкото повече наближава времето, толкова повече стават жълтите писания и подмяната на Истината.

Но Той, Христос, каза:
“И тъй, всеки който изповяда Мене пред човеците, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки който се отрече от Мене, пред човеците, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата.”

“Защото казва: “В благодатно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах;” ето сега е благоприятно време, ето сега е спасителен ден!”
Амин!
цитирай
7. merita - За съжаление много хора нямат по...
20.02.2011 15:29
За съжаление много хора нямат познанието от Библията.Права си , че Сатана всячески се опитва да обърква и заблуждава хората с фалшиви вярвания.
В тази последни времена той още по упорито води борба за да отвърне хората от Бог.Предстоят ни трудни дни и всеки носи отговорност за себе си.Това , че отговаряме на спорния въпрос сега е важно.Сатана оспори правото на Бог да управлява хората и каза, че не всички ще му служат лоялно ,а само като имат изгода.Дали е така всеки отговаря за сбе си.Исус ни помири с Бог като даде живота си за всеки един от нас.На всеки един той е протегнал ръка и ни кани - Покайте се и се примирете се с Бога.Поздрав!

цитирай
8. анонимен - :) И ако е така
25.02.2011 13:43
Kaкво следва от всичко това? И нима изходите са само два ?
Едно покаяние те освобождава от всички грехове, поставя те наравно с онези праведните?!
Защо се раждаме тогава, защо съществуваме изобщо ? Поради каква причина Бог ни тества?
Neobhodimo li e cqloto това изпитание?
Моля да ми бъде простено невежеството, но просто питам за да знам !
цитирай
9. estirbg - Изходите са наистина само два, приятелю №8, и среден път НЯМА!
25.02.2011 20:24
Господ ще дойде, когато погиващите хора най-малко Го очакват!
Има един текст, който се цитира в Мат. 24:40,41 – “…единият се взема, а другият се оставя"…! Библията просто казва, че когато Исус дойде, едни ще бъдат взети, а други – оставени. Очевидно, праведните се вземат, а неправедните се оставят. Бог прави паралел между Ноевите дни и Второто пришествие. Мат. 24:36-39 – “А за оня ден и час никой не знае – нито небесните ангели, нито Синът, а само Отец. И както бяха Ноевите дни, така ще бъде пришествието на Човешкия Син. Защото както и в ония вни преди потопа ядяха и пиеха, женеха се и се омъжваха до деня, когато Ной влезе в ковчега и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички. Така ще бъде и пришествието на Човешкия Син.” В Ноевите дни някои бяха спасени в ковчега, а други бяха оставени на унищожение.
Ще има ли втори шанс? Категорично НЕ! Нека видим какво казва Библията – Откр. 22:11,12 “Който върши неправда, нека върши и занапред неправда; и който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И праведният нека върши и занапред правда; и святият нека бъде и занапред свят. Ето, ида скоро. И у Мене е наградата, която давам да отплатя на всекиго според каквито са делата му.” Когато Исус дойде, всеки случай е приключен и съдбата му решена.В първия си коментар показах и съдбата на нечестивите.
Ти изразяваш едно съмнение:"Едно покаяние те освобождава от всички грехове, поставя те наравно с онези праведните?!" Да, едно дълбоко, искрено покаяние и отвращение от собствените ни грехове, приемането с вяра жертвата на Исуса, чиято кръв беше пролята вместо нашата, едно духовно обръщане към Бога, едно послушание в Неговите повеления и Неговите простички Десет заповеди, едно преосмисляне на приоритетите ни в бита и живота ни и не на последно място кръщението, така както Исус ни го даде като пример в Словото си - са достатъчни за спасението ни. Прочети предишните ми два постинга "..Как да се спасим!"и"Кръщението - според Библията". Там подробно съм разяснила пътя за спасението
цитирай
10. estirbg - Защо се раждаме тогава, защо съществуваме изобщо ? Поради каква причина Бог ни тества? Neobhodimo li e cqloto това изпитание?
25.02.2011 20:34
Ние сме Негови творения, но със свободната съвест, която ни е дал може да решим кого да слушаме - Него, Създателя или Луцифер, който също е творение, но е грабител и унищожител на човешките души.Ето как стоят нещата - Бог е на твоя страна. Той те обича безусловно. Неговото желание е ти да имаш изобилен живот тук и вечен живот след това. Той иска да ти даде мир, радост, цел в живота и блестящо бъдеще. Бог гласува в твоя полза.
Но от другата страна е Сатана. Той те мрази. Неговото желание е да разруши живота ти, здравето ти и разума ти тук на земята и да те унищожи завинаги в края. Той иска да ти даде вина, нещастие, безнадеждност и да те лиши от бъдеще. Сатана гласува срещу теб.
Нещата са “един на един” – равен резултат.
Ти си този, който трябва да гласува и да избере единия или другия. Твоят глас ще наруши равенството. Избери с мъдрост.
Когато Исус каже “Свърши се!”, Той ще захвърли свещеническата дреха и ще облече кралската мантия на Цар на царете и ще се завърне. Тогава на земята ще живеят две групи хора. Едната е описана в Откр. 6:14-16 “Небето биде преместено като свитък, когато се свива; и всички планини и острови се вдигнаха от местата си. И земните царе, големците и хилядниците, богатите и силните, всеки роб и всеки свободен се скриха в пещерите и между скалите на планините и казват на планините и на скалите: Паднете върху нас и скрийте ни от лицето на седящия на престола и от гнева на Агнето.” Нека не бъдем в тази група!
Но, ще има и хора, които ще са щастливи, когато Исус дойде. Ето тяхната изповед: Исая 25:9 “И в оня ден ще рекат: Ето, тоя е нашият Бог. Чакахме Го и Той ще ни спаси! Тоя е Господ, чакахме Го! Ще се възрадваме и развеселим в спасението Му!” Аз искам да съм в тази група – а вие? Христос каза: “Бдете, защото в час, когато го не мислите, Човешкият Син иде.”
цитирай
11. estirbg - ПРОДЪЛЖЕНИЕ -
25.02.2011 20:51
Поколението на Ной не вярваше, че би могло да се случи нещо подобно. Содом също не мислеше, че би могло да стане нещо такова. И днес нашият свят не мисли, че това ще стане. Но това приближава! Който е мъдър, ще внимава в пророческите знаци. Той ще бъде готов. Приканвам ви да вземете решение днес, за да бъдете готови при Христовото завръщане и да не съжалявате, когато настъпи Най-Великото събитие. Няма много време и всеки, който иска да влезе в Небесния град, пак повтарям и ще продължавам да напомням, трябва да бъде подобен по характер на Исус, чист и искрено любящ Бога и ближните си. Нужна е дълбока духовна реформа, излизане от Вавилон, отричане и неучастие в "духовните" безумия на този свят и освещаване в ежедневно четене на Библията, която ще ни показва какви недостатъци в характерите си трябва да изтръгнем и заличим...И всичко това трябва да бъде съпътствано с молитва...това ме подсеща за тема на един следващ постинг...
Поздрави, приятелю! Дано съм ти била полезна! :))
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: estirbg
Категория: Лични дневници
Прочетен: 1291421
Постинги: 110
Коментари: 2804
Гласове: 5342
Календар
«  Ноември, 2018  
ПВСЧПСН
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930